Oferta

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

Zajęcia obejmują:

Treningi kształtujące umiejętność samodzielnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu codziennym:                                                                                                                           

– trening kosmetyczno-higieniczny w tym m.in.: rozwijanie umiejętności dbania o higienę  jamy ustnej,  dbanie o włosy,  pielęgnacja dłoni i paznokci, pielęgnacja stóp, golenie się, toaleta całego ciała,  posługiwanie się środkami higieny osobistej, dbanie o higienę intymną,  edukacja na temat konieczności codziennej zmiany bielizny osobistej,  kształtowanie potrzeby dbania o czystość ubioru oraz odpowiedni jej dobór,

– trening kulinarny w tym m.in.: doskonalenie umiejętności  estetycznego przygotowywania i spożywania posiłków, poznawanie przepisów kulinarnych, doboru i optymalnego wykorzystywania artykułów spożywczych, zasad  zdrowego odżywiania się,

– trening umiejętności praktycznych w tym m.in.:  doskonalenie umiejętności sprzątania, prania ręcznego i w pralce automatycznej, prasowanie, mycie okien, obsługa sprzętu AGD,

– trening budżetowy w tym m.in.: doskonalenie umiejętności poznawania wartości nominałów, orientacji w cenach danych produktów, planowania wydatkowania miesięcznego budżetu z uwzględnieniem zakupu żywności, opłacania rachunków, robienia zakupów,

– trening lekowy w tym m.in.:  doskonalenie umiejętności prawidłowego przyjmowania zleconych leków,  kształtowanie świadomości przestrzegania czasu podania oraz dawki leku.

Trening umiejętności społecznych:

– przestrzegania zasad życia społecznego,

– umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych,

– umiejętności wczuwania się w sytuację drugiej osoby (empatia),

– umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

– umiejętności oceny swoich możliwości,

– akceptacji siebie i wzrostu poczucia własnej wartości,

– umiejętności stawiania granic w kontaktach z innymi,

– umiejętności stosowania pozawerbalnych kanałów komunikacji w kontaktach interpersonalnych.

Trening umiejętności w komunikowaniu się:

– rozwijanie kompetencji komunikacyjnych związanych z  nadawaniem i odbiorem informacji,

– wykorzystywanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) zgodnie z potrzebami uczestników.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:

– nauka spędzania czasu wolnego zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia,

– zainteresowanie lekturą książek i czasopism,

– rozwijanie umiejętności wybierania ciekawych programów telewizyjnych i radiowych,

– korzystanie z oferty instytucji kulturalnych, turystyka i działalność rekreacyjna,

– udział w spotkaniach towarzyskich i okolicznościowych.

Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą prowadzone  w formie prac zespołowych i indywidualnych z możliwością wyboru przez uczestnika rodzaju następujących zajęć, które odbywają się w pracowniach:

– kucharskich –  nabywanie i doskonalenie umiejętności przygotowywania prostych posiłków, – muzycznych –  muzykoterapia czynna i bierna, rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych,

– biblioterapeutycznych-  czytanie, słuchanie lub oglądanie  np. książek, czasopism, albumów, filmów, fragmentów utworów, słuchanie tekstów o charakterze relaksującym lub aktywizującym,

– plastycznych – rozwijanie nowych umiejętności w zakresie technik plastycznych,

– stolarskich – doskonalenie umiejętności obsługi narzędzi i maszyn potrzebnych podczas prac z drewna,

– komputerowych – obsługa komputera, korzystanie z prostych programów komputerowych i sprzętu audiowizualnego,

– krawieckich –  rozwijanie umiejętności posługiwania się przyborami do kroju, szycia i haftu,

szycie na maszynie, obsługa żelazka, wykonywanie ściegów podstawowych i ozdobnych, drobna naprawa odzieży,

– rękodzielniczych – zapoznanie  uczestników  z różnymi technikami wykonywania  prac, wykonywanie kartek okolicznościowych  i ozdób świątecznych oraz prac z krepiny, bibuły, darów natury, metodami decoupage i innymi.

Zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym:

– zebrania społeczności domu,

– zajęcia integracyjne,

– indywidualne rozmowy wspierające.

Psychoterapia, socjoterapia  grupowa.

Poradnictwo specjalistyczne:

– psychologiczne – stymulowanie procesów poznawczych, diagnoza i rozwiązywanie problemów,

– socjalne – wsparcie pracownika socjalnego, rozpoznawanie sytuacji socjalno – bytowej rodziny uczestnika, poradnictwo dla uczestników i ich rodzin, pomoc w kontaktach z urzędami  i instytucjami, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

– pedagogiczne – podnoszenie i utrzymywanie sprawności intelektualnej uczestnika oraz pobudzanie do aktywnego działania .

Niezbędna opieka.

Terapia ruchowa:

– zajęcia z fizjoterapeutą indywidualne i grupowe,

– zajęcia ruchowe, spacery, zajęcia rekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, kontakt z przyrodą.

Inne formy  zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników:

– zajęcia z elementami  doradztwa zawodowego.

Skip to content